Judo klub Žiri prejel priznanje Občine Žiri

Objavljeno dne: Sreda, 26 Junij 2019

Judo klubu Žiri ob 60-letnici neprekinjenega delovanja, prejel priznanje Občine Žiri na slavnostni seji Občinskega sveta.

Kratka obrazložitev:

Judo klub Žiri letos praznuje 60-letnico svojega obstoja in neprekinjenega delovanja na področju športa oz. juda v Žireh. Klub je svojo dobro in uspešno organiziranost pokazal skozi vsa leta delovanja ter hkrati pripomogel k veliki prepoznavnosti juda po Sloveniji in tudi v tujini. Z gotovostjo lahko trdimo, da je judo eden izmed najuspešnejših športov v Žireh, saj se klub ponaša z velikimi uspehi in dosežki tako z regijskih kot tudi z državnih in mednarodnih tekmovanj. Številni člani Judo kluba Žiri poleg za sam šport v klubu skrbijo tudi za gibljivost, ravnotežje, koordinacijo ter samostojnost in disciplino otrok že od petega leta naprej. Gojijo pa tudi ljubezen do juda, zdravega načina življenja ter športa nasploh.


Obrazložitev:

Začetki juda v Žireh segajo v leto 1959. Junija tega leta je bila v Žireh propagandna predstavitev vseh športnih sekcij, ki so jih takrat gojili člani Železničarskega težkoatletskega kluba iz Ljubljane. Med njimi je bil predstavljen tudi judo. Zaradi velikega zanimanja zanj je takratni žirovski judoist Marjan Maček, ki je judo že treniral v Ljubljani, pričel z organizirano vadbo treningov v Žireh. Gasilci iz Žirov so odstopili prostor, vadeči so prinesli vreče, jih napolnili s slamo ter vse skupaj pokrili s staro avtomobilsko cerado.

Leta 1959 je bil tako v Žireh ustanovljen prvi judo klub, ki je na začetku štel 20 članov. Ker je tovarna obutve Alpina prispevala denarna sredstva in je bila večina članov tam zaposlena, je klub dobil ime Judo klub Alpina. Prvi predsednik kluba je bil g. Viljem Kavčič.

V septembru leta 2009 je klub praznoval 50-letnico obstoja in organizirane vadbe juda v Žireh. Takrat je g. Anton Mlakar izdal almanah kluba, kamor je zapisal vse dosežke, uspehe, članstvo in vodenje kluba v prvih petdesetih letih. Anton Mlakar je bil predsednik kluba kar 24 let. Za članstvo, vodenje in predanost klubu smo mu neizmerno hvaležni in ponosni nanj, saj je človek, ki mu je klub veliko pomenil.

Januarja 2015 se je Judo klub Alpina preimenoval v Judo klub Žiri ter tako obrnil nov list v knjigi kluba. Sedanji predsednik kluba je g. Gregor Mlinar, ki svojo funkcijo uspešno opravlja že peto leto, ob strani pa mu stoji sedemčlanski upravni odbor. Trenutno je v klubu več kot 100 članov in kar 74 redno vadečih. Vsi vadeči so razporejeni v pet skupin, ki se med seboj razlikujejo po starosti in znanju. Trenutno v klubu deluje pet trenerjev. Na letni ravni se v Slovenij in v tujini udeležimo okoli 20 tekmovanj različnega ranga: od klubskega, šolskega, regijskega, državnega pa tudi mednarodnega.

Klub želi v prihodnjih letih napredovati tako v razvoju kot tudi v kakovosti. Ena večjih in pomembnih pridobitev v zgodovini kluba bo nova večnamenska dvorana, kjer bo del novih prostorov namenjen neposredno in izključno vadbi juda. S tem bomo vsem članom kluba omogočili še boljše pogoje za treniranje in lastni osebnostni razvoj, kajti šport je ob današnjem ritmu življenja eden ključnih dejavnikov našega zdravja in dobrega počutja.

 

Facebook